Waar over het algemeen een daling van het totale aantal gepleegde strafbare feiten wordt gezien, neemt het aantal feiten met een digitale component, ook wel cybercrime, toe. In steeds meer zaken is er een link met cybercriminaliteit.

Zie verder:

https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/politie-ziet-steeds-meer-cybercrime-in-plaats-van-traditionele-criminaliteit/