Naast de aanval op de centrale bank van Bangladesh via het internationale systeem SWIFT, vinden er recentelijk steeds meer aanvallen op het bankensysteem plaats. SWIFT laat weten op de hoogte te zijn van de aanvallen waarbij het hackers of van binnenuit of buitenaf is gelukt om via het systeem berichten te versturen. De malware die gebruikt wordt, is geplaatst om de sporen van de hackers uit te wissen.